หลวงพ่อพระพุทธโสธร
www.one-2-win.com
 
เครื่องเสียง (Audio Equipment)
 
หน่วยการเรียนรู้
9.การขยายเสียงภาคแรกและการผสมสัญญาณเสียง
10.เครื่องขยายเสียงโมโนและสเตริโอ
11.การแยกเสียงทุ้มแหลมและการป้องกันลำโพง
บรรณานุกรม


Audio Equipment

 
 
 

         รายวิชา เครื่องเสียง                                           รหัสวิชา 20105-2008

         ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ                           แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์

     1. จุดประสงค์รายวิชา

         1. เพื่อให้เข้าใจการทำงานของวงจรภาคต่าง ๆ ในเครื่องขยายเสียง

         2. เพื่อให้มีทักษะเกี่ยวกับการประกอบวงจรเครื่องขยายเสียงแบบต่าง ๆ

         3. เพื่อให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัด และทดสอบคุณสมบัติของเครื่องขยายเสียง

         4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย

     2. สมรรถนะรายวิชา

         1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องเสียง

         2. ประกอบ ทดสอบ ปรับแต่ง และใช้งานวงจรเครื่องเสียง

     3. คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาณเสียง บล็อกไดอะแกรมของเครื่องขยายเสียง วงจรขยาย

    เสียงคลาส A, AB, B, C และ D วงจรเพาเวอร์ซัพพลาย วงจรขยายแรงดันไฟฟ้า และวงจรกลับ

    เฟส วงจรขยายกำลังแบบ OT, OTL, OCL และวงจรขยายแบบไดเร็กคัปปลิง วงจรลิมิตเตอร์

    วงจรป้อนกลับ โทนคอนโทรล ปรีแอมปลิฟายเออร์ มิกเซอร์ วงจรขยายเสียงแบบโมโน สเตริโอ

    วงจรครอสโอเวอร์เน็ตเวิร์ค วงจรป้องกันลำโพง อุปกรณ์ประกอบเครื่องขยายเสียง ลำโพง ไมโคร

    โฟน สายสัญญาณ แมตชิงแบบ Balance และแบบ Unbalance ปลั๊ก แจ๊ค การประกอบ ทดสอบ

    และปรับแต่งวงจรเครื่องขยายเสียง การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบคุณสมบัติ ของวงจรและอุป-

    กรณ์เครื่องเสียง หลักการบันทึกเสียงบนแถบเทปและ CD หาคุณลักษณะการตอบสนองความถี่

    กำลังวัตต์ ค่าอิมพีแดนซ์ และค่าอื่น ๆ การต่อเครื่องขยายเสียงกับระบบอื่น ๆ

 
 
 
 
กลับไปหน้าแรก
 
one-2-win.com วัน-ทู-วิน ดอท คอม
โทร 093-905-5293 
www.one-2-win.com