หลวงพ่อพระพุทธโสธร
www.one-2-win.com
 
เครื่องรับวิทยุ AM แบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์ (6 + 1 Transistor)
 
 
รูปแสดงรายการอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องรับวิทยุ AM แบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์ 6 ทรานซิสเตอร์ + 1 ทรานซิสเตอร์
 

 

T1 ขดลวดเสาอากาศ Antenna Coil เป็นลวดทองแดงอาบ

น้ำยา (30 SWG) ขดที่ 1-2 จำนวน 100 รอบ ขดที่ 3-4 จำนวน

10 รอบ ขดที่ 1-2 เป็นสายอากาศ โดยต่อลงกราวด์ด้านหนึ่ง

และใช้แกนเฟอร์ไรท์เป็นแกนของขดลวด ทำหน้าที่รับคลื่นวิทยุ

AM ทุกสถานีในย่าน 540KHz-1600KHz เข้ามาส่งให้ RF Tune

 

T2 Oscillator Coil ต่อขนานกับ CB เพื่อกำเนิดความถี่วิทยุ

เพิ่มขึ้น 455 KHz ของความถี่วิทยุสถานีที่เลือกเข้ามาทุกสถานี

เช่น เลือกความถี่ 1,000 KHz OSC จะผลิตความถี่ 1,455 KHz

หรือเลือกความถี่ 1,100 KHz OSC จะผลิตความถี่ 1,555 KHz

แล้วส่งให้ภาค Mixer จะได้ผลต่าง คือ 455 KHz ตลอดย่าน

เรียกว่าความถี่ปานกลาง IF ของวิทยุระบบ AM คือ 455 KHz

T3, T4, T5 เป็นหม้อแปลง IFT (IF Transformer) ทำหน้าที่

กรองความถี่ไอเอฟ 455 KHz ผ่าน

CA, CB คือ วาริเอเบิล คาปาซิเตอร์ แบบปรับค่าได้ มี C สองชุด

ได้แก่ CA กับ CB โดยแต่ละชุดประกอบด้วย C สองตัวต่อขนาน

กันอยู่ C ตัวเล็กเป็นตัวเก็บประจุทริมเมอร์ (Trimmer) ใช้ปรับ

แต่งเล็กน้อยให้ RF Tune สามารถรับย่านวิทยุ AM ได้ครอบคลุม

ความถี่ 540 KHz - 1600 KHz

ด้านบนแผ่นวงจรพิมพ์หรือแผ่นปริ้นท์

แสดงตำแหน่งการวางอุปกรณ์

ให้วาง C11 ดังแสดงบนแผ่นวงจรพิมพ์

ในเว็บนี้ ซึ่งได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว

ด้านล่างแผ่นวงจรพิมพ์เป็นลายทองแดง

เชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ครบวงจร

 
 
กลับไปหน้าแรก
 
one-2-win.com วัน-ทู-วิน ดอท คอม
โทร 093-905-5293 
www.one-2-win.com